Notices

University of Pretoria – Winter school

Sesde Winterskool, Eenheid vir Kreatiewe Skryfkuns, Universiteit van Pretoria

Beurse vir skoliere en studente

 Die Eenheid vir Kreatiewe Skryfkuns aan die Universiteit van Pretoria bied sy sesde Winterskool aan tydens die week van 26 - 29 Junie 2012 op die Hatfieldkampus van UP.

Tydens interaktiewe werkswinkels sal daar daagliks aandag geskenk word aan die skryf van poësie, prosa, drama en draaiboeke.

Die bekende en bekroonde digter, roman- en rubriekskrywer Joan Hambidge sal tydens die week die digtersfokusgroep hanteer, terwyl die ewe bekende en bekroonde Riana Scheepers (kortverhaal-, roman- en rubriekskrywer en digter) die prosa-fokusgroep sal hanteer.

Ander deelnemende skrywers sluit in Finuala Dowling (bekroonde digter en romanskrywer), Chris van Wyk (bekroonde digter, kortverhaal-, kinderboek- en romanskrywer), Jeanette Ferreira (digter, kortverhaal- en romanskrywer), Harry Kalmer (bekroonde kortverhaal-, roman- en rubriekskrywer en dramaturg), Leon de Kock (bekroonde digter, vertaler en romanskrywer) en Henning Pieterse (digter, kortverhaalskrywer, vertaler en Hertzogpryswenner).

Die koste verbonde aan die Winterskool is R6000. Die prys sluit oggend- en middagtee en -koffie en verversings, daaglikse middagetes, twee onthale en ‘n boekbekendstelling in.

Daar is slegs 30 plekke beskikbaar vir die week.

Die medium van onderrig is Afrikaans en Engels; werkswinkels word in Afrikaans aangebied. Deelnemers mag in die taal van hul keuse skryf.

Vir nadere besonderhede skakel asb. prof. Henning Pieterse: henning.pieterse@up.ac.za; (012) 4204194; faks: 0866335045,

OF

Banele Senatla, die kursus-koördineerder: banele.senatla@up.ac.za; (012) 4204152,

OF

Mev Tercia Klopper, Administrateur: Departement Afrikaans, UP: tercia.klopper@up.ac.za; (012) 4204075

 

Beurse

Daar is vanjaar weer tien beurse van R6000 elk beskikbaar vir skoliere of studente wat in Afrikaans skryf en/of Afrikaans studeer om die Winterskool by te woon.

Skakel asb. met prof. Pieterse hieroor vir nadere besonderhede: henning.pieterse@up.ac.za

 

 

Sixth Winter School, Unit for Creative Writing, University of Pretoria

The Unit for Creative Writing at the University of Pretoria presents its sixth Winter School for beginner and advanced writers on the Hatfield campus of UP between 26 - 29 June 2012.

During daily interactive workshops attention will be given to the writing of poetry, prose, drama and film scripts.

Joan Hambidge, well-known and award-winning poet, novelist and columnist, will facilitate the focus group for poets, while the similarly renowned and award-winning Riana Scheepers (short story writer, novelist, columnist and poet) will facilitate the prose focus group.

Other participating writers include Finuala Dowling (award-winning poet and novelist), Chris van Wyk (award-winning poet, short story and children’s books writer and novelist), Jeanette Ferreira (poet, short story writer and novelist), Harry Kalmer (award-winning short story writer and novelist, playwright and columnist), Leon de Kock (award-winning poet, translator and novelist) and Henning Pieterse (poet, short story writer, translator and Hertzog Prize winner).

The course fee is R6000, which includes morning and afternoon tea, coffee and refreshments, daily lunches, a book launch and two receptions.

There are only 30 places available for the School.

The medium of instruction is Afrikaans and English; workshops are presented in Afrikaans. Participants may write in their language of choice.

For further information please contact Prof Henning Pieterse: henning.pieterse@up.ac.za; (012) 420 4194; fax: 0866335045,

OR

Banele Senatla, Course Co-ordinator: banele.senatla@up.ac.za; (012) 420 4152; cell:  fax:

OR

Mrs Tercia Klopper, Administrator: Department of Afrikaans, UP: tercia.klopper@up.ac.za; (012) 420 4075.

 

 

Programme:Winter School 2012
 

 

 

 

 

 

 

Day 1 Tuesday, 26 June 08:30-10:00: Welcome, introduction and Session I: Henning Pieterse10:00-10:30: Tea10:30-12:00: Session 2: Joan Hambidge

 

12:00-13:00: Lunch

 

13:00-17:00: Afternoon focus groups: poetry (Joan Hambidge), prose (Riana Scheepers)

 

15:00-15:30: Tea

 

17:00-19:00: Cocktail reception

 

 

Day 2 Wednesday, 27 June

 

08:30-10:00: Session 1: Chris van Wyk

 

10:00-10:30: Tea

 

10:30-12:00: Session 2: Jeanette Ferreira

 

12:00-13:00: Lunch

 

13:00-17:00: Afternoon focus groups: poetry (Joan Hambidge), prose (Riana Scheepers)

 

15:00-15:30: Tea

 

 

Day 3 Thursday, 28 June

 

08:30-10:00: Session 1: Harry Kalmer

 

10:00-10:30: Tea

 

10:30-12:00: Session 2: Finuala Dowling

 

12:00-13:00: Lunch

 

13:00-17:00: Afternoon focus groups: poetry (Joan Hambidge), prose (Riana Scheepers).

 

15:00-15:30: Tea

 

 

 

Day 4 Friday, 29 June

 

08:30-10:00: Session 1: Riana Scheepers

 

10:00-10:30: Tea

 

10:30-12:00: Session 2: Leon de Kock

 

12:00-13:00: Lunch

 

13:00-17:00: Afternoon focus groups: poetry (Joan Hambidge), prose (Riana Scheepers)

 

15:00-15:30: Tea

 

17:30-20:00: Closing function

 

 

Comments